Python Püf Noktaları

Python ile ilgili Türkçe püf noktaları

any ve all »

Liste içindeki elemanların hepsi sayılardan mı oluşuyor?

Yazan:
Uğur Özyılmazel

Python 3.6.0 ve underscore »

Tek altçizgi yani _ (underscore) Python 3.6.0 ile çok kullanışlı bir araç haline geldi.

Yazan:
Uğur Özyılmazel

Listede Regular Expression sorgusu yapmak »

Bir liste içerisinde yer alan string’ler üzerinde Python’un re modülü ile regular expression sorgu döndürebiliriz.

Yazan:
Çağrı Sarıgöz

namedtuple ile veri yapısı »

Basit veri yapılarına ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz bir fonksiyondan bahsetmek istiyorum.

Yazan:
Uğur Özyılmazel

Bir yinelenebilirdeki en büyük ve küçük: `min` ve `max` »

Bir yinelenebilirdeki (iterable) en yüksek ve en düşük değeri bulmak için:

Yazan:
Uğur Özyılmazel

Liste’den random eleman almak »

Bir liste (dizi) içinden random (rastgele) eleman almak:

import random

users = ["vigo", "lego", "mego", "fugo"]
print random.choice(users) # python 2.7+
Yazan:
Uğur Özyılmazel

Dictionary'i güzel yazdırmak »

Dictionary’i daha düzgün görüntülemek için json desteği;

import json

def pp(hash, indent=4, sort_keys=True):
    print json.dumps(dict(hash), indent=indent, sort_keys=sort_keys)

Yapmanız gereken pp(BURAYA_DICTIONARY_GELSIN)

Yazan:
Uğur Özyılmazel

Ternary Operatörler »

Tek satırda if kullanma işlemini ternary operatör ile yaparız.

Yazan:
Ali GÖREN

String’i ters çevir »

Herhangi bir String’i ters çevirmek yani reverse etmek için;

"hello"[::-1] # 'olleh'
Yazan:
Uğur Özyılmazel