Ternary Operatörler

Tek satırda if kullanma işlemini ternary operatör ile yaparız.

True if KOŞUL else False

Örnek vermek gerekirse;

status = True
"True" if status else "False" # 'True'

Bu işlemin haricinde Tuple’ları kullanarak da ternary operatörler gerçekleştirebiliriz. Burada bilmemiz gereken Tuple içindeki sol değer False, sağ değer ise True’ya karşılık gelmektedir.

(False, True)[KOŞUL]

Bunu daha da açık olarak şöyle gösterebiliriz;

from __future__ import unicode_literals
is_alive = True
print u"%s" % (u"Ölmüş", u"Yaşıyor")[is_alive] # Yaşıyor