namedtuple ile veri yapısı

Yüksek performanslı veri taşıyıcılar

Basit veri yapılarına ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz bir fonksiyondan bahsetmek istiyorum.

namedtuple Python 2.6’dan itibaren, collections modulünün içinde bulunan bir fonksiyon:

from collections import namedtuple

User = namedtuple('MyCustomUserStruct', ['first_name', 'last_name'])

user_1 = User(u"Uğur", u"Özyılmazel")
user_1.__doc__  # MyCustomUserStruct(first_name, last_name)
user_1.first_name # Uğur
user_1.last_name # Özyılmazel

# user_1’e ait public method’lar:
[m for m in dir(user_1) if not m.startswith("_")]
# ['count', 'first_name', 'index', 'last_name']

Aslında perde arkasında ne olduğunu görmek için verbose durumunda üretelim nesneyi:

User = namedtuple('MyCustomUserStruct', ['first_name', 'last_name'], verbose=True)

class MyCustomUserStruct(tuple):
  'MyCustomUserStruct(first_name, last_name)'

  __slots__ = ()

  _fields = ('first_name', 'last_name')

  def __new__(_cls, first_name, last_name):
    'Create new instance of MyCustomUserStruct(first_name, last_name)'
    return _tuple.__new__(_cls, (first_name, last_name))

  @classmethod
  def _make(cls, iterable, new=tuple.__new__, len=len):
    'Make a new MyCustomUserStruct object from a sequence or iterable'
    result = new(cls, iterable)
    if len(result) != 2:
      raise TypeError('Expected 2 arguments, got %d' % len(result))
    return result

  def __repr__(self):
    'Return a nicely formatted representation string'
    return 'MyCustomUserStruct(first_name=%r, last_name=%r)' % self

  def _asdict(self):
    'Return a new OrderedDict which maps field names to their values'
    return OrderedDict(zip(self._fields, self))

  def _replace(_self, **kwds):
    'Return a new MyCustomUserStruct object replacing specified fields with new values'
    result = _self._make(map(kwds.pop, ('first_name', 'last_name'), _self))
    if kwds:
      raise ValueError('Got unexpected field names: %r' % kwds.keys())
    return result

  def __getnewargs__(self):
    'Return self as a plain tuple. Used by copy and pickle.'
    return tuple(self)

  __dict__ = _property(_asdict)

  def __getstate__(self):
    'Exclude the OrderedDict from pickling'
    pass

  first_name = _property(_itemgetter(0), doc='Alias for field number 0')

  last_name = _property(_itemgetter(1), doc='Alias for field number 1')

namedtuple’ı çağırırken geçtiğimiz ilk parametre ile aslında birazdan üreteceğimiz Class’ın adını vermiş oluyoruz. İkinci parametre ile, bu oluşacak sınıfın property’lerinin listesini vermiş oluyoruz.

namedtuple(typename, field_names, verbose=False, rename=False)

Dikkat ettiyseniz bu oluşan sınıf, tuple’dan türedi:

class MyCustomUserStruct(tuple):

count ve index method’ları da direk olarak tuple’dan geldi:

[m for m in dir(tuple) if not m.startswith("_")] # ['count', 'index']

user_1.first_name ya da user_1.last_name aslında birer alias (rumuz). Neticede elimizde bir tuple olduğu için index kullanarak da işlem yapabilirdik:

user_1[0] # Uğur
user_1[1] # Özyılmazel

Nokta yazım şekli (dot notation) kodun okunabilirliği açısından çok rahatlatıcı. Bu bakımdan kullanımı da çok kolay. Index ezberlemek yerine property adını çağırıyorsunuz. Sınıfın method’larına bakarsanız:

user_1._fields # ('first_name', 'last_name')
user_1.__dict__
# OrderedDict([('first_name', u'U\u011fur'), 
#       ('last_name', u'\xd6zy\u0131lmazel')])

user_1.__repr__()
# "MyCustomUserStruct(first_name=u'U\\u011fur', last_name=u'\\xd6zy\\u0131lmazel')"

user_2 = user_1._replace(first_name=u"Vigo", last_name=u"Kadriyani")
user_2.first_name # u'Vigo'
user_2.last_name # u'Kadriyani'

# farklı yöntemler
user_1 = User(first_name=u"Uğur", last_name=u"Özyılmazel")
# MyCustomUserStruct(first_name=u'U\u011fur', last_name=u'\xd6zy\u0131lmazel')

user_2_data = {
  'first_name': u"Tony",
  'last_name': u"Hawk",
}

# dict’den kwargs şeklinde
user_2 = User(**user_2_data)
# MyCustomUserStruct(first_name=u'Tony', last_name=u'Hawk')

collections modülü içinde başka güzel özellikler de bulunmakta. İleriki yazılarda yeri geldikçe değinmeyi düşünüyorum.