Python 3.6.0 ve underscore

Tek altçizgi yani _ (underscore) Python 3.6.0 ile çok kullanışlı bir araç haline geldi.

Daha önce Ruby’de gördüğüm yöntem, artık Python 3.6.0’da da geçerli. _ sayılarda ayraç / separatör olarak kullanılabiliyor. PEP 515: Underscores in Numeric Literals

decimal_number = 1_000_000   # 1000000
hexadecimal_number = 0xfff_fff # 16777215
binary = 0b_1111_1111     # 255

Buna ek olarak, bazı değerleri görmezden gelmek için de kullanılabiliyor:

a, _, b = ("a", "ignore", "b") # a="a", b="b"
a, *_, b = ("a", 1, 2, 3, "b") # a="a", b="b"

Döngü esnasında da işe yarıyor:

for _ in range(5):
  print("Merhaba")

# Merhaba
# Merhaba
# Merhaba
# Merhaba
# Merhaba

Eğer elimizde 2 elemanlı tuple listesi varsa:

for _, second in [(1, 2), ("a", "b")]:
  print(second)

# 2
# b

şeklinde de kullanabiliyoruz.