any ve all

Liste ya da yinelenebilirleri kontrol edin!

Liste içindeki elemanların hepsi sayılardan mı oluşuyor?

Liste içinde elemanlarda en az bir tanesi string mi? İşte bu tip durumları kontrol etmek için Python’la birlikte gelen any fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu fonksiyon parametre olarak bir iterable yani yinelenebilen alıyor. List, Tuple ve benzeri nesneleri kullanabiliriz.

all sonucunun True çıkması için, yinelenebilirin her elemanının True olması gerekiyor. any de ise, sadece elemanlardan biri True olsa yeterli.

numbers = [1, 2, 3, "4"]

# acaba liste içindeki elemanların hepsi
# interger mı?
all([isinstance(_, int) for _ in numbers]) # False

# elemanlardan sadece biri string olsa yeter
any([isinstance(_, str) for _ in numbers]) # True

Kapak resmi: Brian Sugden tarafından çekilen bir fotoğraf.